Home » Java. Podstawy. by Cay S. Horstmann
Java. Podstawy. Cay S. Horstmann

Java. Podstawy.

Cay S. Horstmann

Published
ISBN :
ebook
888 pages
Enter answer

 About the Book 

Język programowania Java został stworzony i jest rozwijany przez firmę Sun Microsystems. Możliwość zastosowania go na różnych platformach została doceniona przez wielu programistów na świecie. Jednak nie jest to jedyna mocna strona Javy. Warto tuMoreJęzyk programowania Java został stworzony i jest rozwijany przez firmę Sun Microsystems. Możliwość zastosowania go na różnych platformach została doceniona przez wielu programistów na świecie. Jednak nie jest to jedyna mocna strona Javy. Warto tu wskazać również jej silne ukierunkowanie na obiektowość, obsługę programowania rozproszonego, mechanizm automatycznego oczyszczania pamięci (ang. garbage collection). Dzięki swoim atutom, dobrej dokumentacji i licznych publikacjom Java jest dziś wiodącym rozwiązaniem na rynku języków programowania.Książka Java. Podstawy. Wydanie VIII została zaktualizowana o wszystkie te elementy, które pojawiły się w wersji szóstej platformy Java Standard Edition. Tom pierwszy -- Podstawy -- zawiera wprowadzenie do języka programowania Java. Autorzy książki przedstawią tu założenia przyjęte przez firmę Sun przy tworzeniu tej platformy. Dowiesz się, jakie prawa rządzą programowaniem obiektowym oraz jak wykorzystać interfejsy i obsługę wyjątków. Dodatkowo będziesz mieć możliwość zapoznania się z elementami projektowania i tworzenia interfejsu użytkownika. W ostatnim rozdziale autorzy omówią wielowątkowość oraz sposób zastosowania tego typu rozwiązań w codziennej pracy programisty języka Java.Podstawy języka JavaProgramowanie obiektoweInterfejsySposób użycia klas proxy oraz klas wewnętrznychProjektowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem biblioteki SwingObsługa wyjątkówWykrywanie i rozwiązywanie problemów w kodzieWielowątkowość(źródło: http://helion.pl/ksiazki/java-podstaw...)