Home » O krasnoludkach i sierotce Marysi by Maria Konopnicka
O krasnoludkach i sierotce Marysi Maria Konopnicka

O krasnoludkach i sierotce Marysi

Maria Konopnicka

Published
ISBN :
Kindle Edition
141 pages
Enter answer

 About the Book 

Konopnicka w swoich utworach dla dzieci eliminowała natrętny dydaktyzm, rozbudzała wrażliwość estetyczną małych czytelników. O krasnoludkach i sierotce Marysi łączy fantastykę i autentyzm, tonację żartu i powagi. Autorka zaczerpnęła motyw sieroty zMoreKonopnicka w swoich utworach dla dzieci eliminowała natrętny dydaktyzm, rozbudzała wrażliwość estetyczną małych czytelników. O krasnoludkach i sierotce Marysi łączy fantastykę i autentyzm, tonację żartu i powagi. Autorka zaczerpnęła motyw sieroty z pieśni pasterskich, motyw krasnoludków - z bajek magicznych. Fabuła powieści zamyka się w cyklu rocznej wegetacji przyrody. Gromada krasnoludków wiosną opuszcza podziemną siedzibę i do jesieni zamieszkuje u biednego chłopa Skrobka. Tam pomaga gospodarzowi wydobyć się z nędzy, a sierotce Marysi odzyskać zagubione gęsi i znaleźć rodzinę u Skrobka.