Home » יוסף מוקיר שבת: ספרי ילדים (סיפורי צדיקים Book 1) by מזליקו
יוסף מוקיר שבת: ספרי ילדים (סיפורי צדיקים Book 1) מזליקו

יוסף מוקיר שבת: ספרי ילדים (סיפורי צדיקים Book 1)

מזליקו

Published
ISBN :
Kindle Edition
30 pages
Enter answer

 About the Book 

יוסף מוקיר שבת הוא אחד מספרי הילדים המפורסמים בעם ישראלסיפור מרתק שמחזק אמונה ונותן ערך לקדושת הזמן ולכבוד שאדם נותן לשבת, והזכות שהשם מגלגל אליו ללא חשבוןלא הכל היגיוןהילדים אוהבים את הדמות הפשוטה והמיוחדת של יוסף, מזדהים ושמחים איתו והסיפור חודרMoreיוסף מוקיר שבת הוא אחד מספרי הילדים המפורסמים בעם ישראלסיפור מרתק שמחזק אמונה ונותן ערך לקדושת הזמן ולכבוד שאדם נותן לשבת, והזכות שהשם מגלגל אליו ללא חשבוןלא הכל היגיוןהילדים אוהבים את הדמות הפשוטה והמיוחדת של יוסף, מזדהים ושמחים איתו והסיפור חודר ללבבותזה ספר ראשון בסידרה של ספרי צדיקים שאני מפרסםובקרוב יצורף לספר וידאו מרשים ומקצועי