Home » Świat poety. Rozmowy z Josifem Brodskim by Solomon Wołkow
Świat poety. Rozmowy z Josifem Brodskim Solomon Wołkow

Świat poety. Rozmowy z Josifem Brodskim

Solomon Wołkow

Published 2003
ISBN :
Hardcover
348 pages
Enter answer

 About the Book 

Książka powstała na podstawie rozmów nagrywanych-z przerwami-przez czternaście lat.