Home » Prvi koraci u svijet vertikale by Vili Guček
Prvi koraci u svijet vertikale Vili Guček

Prvi koraci u svijet vertikale

Vili Guček

Published December 2013
ISBN :
Paperback
81 pages
Enter answer

 About the Book 

Knjiga Prvi koraci u svijet vertikale praktičan je priručnik namijenjen sportskim penjačima, alpinistima i svima koji ponekad obuvaju penjačice i navezuju se na uže. Za razliku od ostalih knjiga slične tematike, fokusiran je isključivo na gibanje,MoreKnjiga Prvi koraci u svijet vertikale praktičan je priručnik namijenjen sportskim penjačima, alpinistima i svima koji ponekad obuvaju penjačice i navezuju se na uže. Za razliku od ostalih knjiga slične tematike, fokusiran je isključivo na gibanje, odnosno na tehniku penjanja. Autor u priručniku predstavlja osnovne penjačke elemente, savjete za otklanjanje grešaka pri njihovoj izvedbi, kao i vježbe za unapređenje učinkovite penjačke tehnike.Priručnik je sadržajno i vizualno prilagođen procesu usvajanja znanja. Tekstualni dijelovi priručnika jasno i kratko su napisani, pogreške u penjačkoj tehnici su radi lakšeg uočavanja u crvenoj boji, a svi penjački elementi i vježbe imaju i slikovni prikaz.Iako naslov tako sugerira, knjiga ni u kojem slučaju nije isključivo namijenjena početnicima i onima koji se bave samo sportskim penjanjem. Uz pomoć ovog priručnika iskusniji penjači obnovit će neka već prije stečena znanja, ali sigurno i naučiti pojedine penjačke elemente koje ranije nisu koristili. Da pri tome i ne spominjemo da je penjanje vještina koja se može i treba stalno usavršavati.S druge strane, iako se možda neće susresti sa stropom u smjeru ili neće imati potrebe za dinamičkim gibovima, vježbe i savjeti za penjanje u položenoj stijeni, na bridovima ili u kaminima bit će od iznimne koristi i alpinistima. Ne treba smetnuti s uma da je ispravna penjačka tehnika osnova ne samo sportsko-penjačkog uspjeha već i sigurnosti u stijeni.