Home » Oorlog en Verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947 by Marnix Beyen
Oorlog en Verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947 Marnix Beyen

Oorlog en Verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947

Marnix Beyen

Published 2002
ISBN :
Paperback
606 pages
Enter answer

 About the Book 

De Tweede Wereldoorlog bedreigde niet alleen het heden en de toekomst, maar ook het verleden. Materiële cultuurgoederen vielen ten prooi aan oorlogsvernielingen en traditionele maatschappelijke verbanden werden uit elkaar gerukt. Maar uitgerekendMoreDe Tweede Wereldoorlog bedreigde niet alleen het heden en de toekomst, maar ook het verleden. Materiële cultuurgoederen vielen ten prooi aan oorlogsvernielingen en traditionele maatschappelijke verbanden werden uit elkaar gerukt. Maar uitgerekend daardoor stond het nationale verleden centraal in de culturele en maatschappelijke belangstelling. Sommigen trachtten een nieuw geschiedbeeld te introduceren, anderen zochten in de overgeleverde voorstellingen van het verleden naar geborgenheid of verzetsmotieven. Paradoxaal genoeg leek de verwoestende oorlogsperiode de hoop te rechtvaardigen op een herstel van de ‘cultuurwaarde ’van het verleden.In dit boek wordt nagegaan hoe gezagsdragers en geschiedbeoefenaren in België en Nederland met dit gegeven omsprongen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ‘geschiedenispolitiek ’ (van archief-en monumentenzorg tot onderwijs-en tentoonstellingspolitiek), maar ook van de moeizame koers die archivarissen en academische historici voeren tussen maatschappelijk engagement en wetenschappelijke autonomie.