Home » Projectmatig werken by Gert Wijnen
Projectmatig werken Gert Wijnen

Projectmatig werken

Gert Wijnen

Published 2011
ISBN :
Hardcover
341 pages
Enter answer

 About the Book 

Projectmatig werken is geschreven voor iedereen die betrokken is bij een project en die invloed wil hebben op de gang van zaken binnen dat project. Projectmatig werken is inmiddels een ingeburgerde aanpak binnen de meeste organisaties. Het is zinvolMoreProjectmatig werken is geschreven voor iedereen die betrokken is bij een project en die invloed wil hebben op de gang van zaken binnen dat project. Projectmatig werken is inmiddels een ingeburgerde aanpak binnen de meeste organisaties. Het is zinvol wanneer er sprake is van mensen die met beperkte middelen een maximale prestatie moeten leveren. Dit boek geeft een compleet beeld van wat er kot kijken bij het opzetten en besturen van projecten.Recensie(s)Een herdruk van een boek waarvan de eerste druk in 1984 verscheen in de Aula- en later de Marka-reeks. De populariteit van dit boek hangt samen met het onderwerp, maar ook met de toegankelijke schrijfstijl en de praktische toepasbaarheid. Het is niet slechts bruikbaar voor de projectleider, maar voor alle betrokkenen bij projecten. Ten opzichte van eerdere drukken zijn in de vorige, 24ste druk (2007) toevoegingen gedaan op het gebied van risicobestrijding, strategische management van projecten, draagvlak en proces- en het programmamanagement. Terecht worden de eerste hoofdstukken (zeventig paginas) besteed aan de definitie en het waarom van projectmatig werken en de succesvoorwaarden. Hierna wordt verder ingegaan op de aanpak en themas zoals samenwerken in teams en professionaliseren van projectmatig werken. Diverse bijlagen met checklists en voorbeelden maken het direct praktisch toepasbaar. Een literatuurlijst en een register zijn toegevoegd. Ongewijzigde herdruk.